Labanova analiza pokreta – LMA i njegove primjene

Labanova analiza pokreta (LMA) nastala je u svrhu razumijevanja artikulacije i značenja ljudskog pokreta opažanjem i otkrivanjem obilježja specifičnih obrazaca pokreta. Koristi vrlo preciznu metodologiju i rječnik u opisu segmenata pokreta. LMA je bitna metoda u istraživanju pokreta, koja omogućuje bolje razumijevanje izražajnosti – od individualne i jedinstvene do kulturno specifične i univerzalne – u fenomenu pokreta i plesa. Ovakav pristup pokretu danas se primjenjuje na mnogim područjima. LMA utjecaj je prepoznatljiv u umjetnosti, obrazovanju, psihoterapiji, rehabilitaciji, a ima i izravne utjecaje na području upravljanja ljudskim potencijalima.