LMA osnivači

Rudolf Laban (1879. – 1958.) utemeljitelj je suvremenog plesa u Europi koji je svojim radom utro put novom Njemačkom plesnom kazalištu. Njegovi se utjecaji prepoznaju u radovima mnogih suvremenih umjetnika kao što su to na primjer radovi Pine Bausch.

Kao vizionar, humanist, učitelj te teoretičar pokreta i plesa, Laban je svojim revolucionarnim idejama naglasio univerzalne veze između umjetnosti i znanosti. Njegove spoznaje našle su svoju primjenu u različitim disciplinama poput vizualnih umjetnosti, u obrazovanju i komunikaciji. Labanova načela su aktualna i u područjima digitalnih tehnologija, a danas utječu i na područja robotike i animacije.

 

Irmgard Bartenieff (1900. – 1981.) bila je studentica Rudolfa Labana i jedana od prvih zagovornica njegova rada u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao fizioterapeut, Bartenieff je primijenila načela Labanove teorije pokreta u svom radu s pacijentima dječje paralize, ali i s plesačima, i na taj način razvila vlastiti pristup i metodu koju danas zovemo Bartenieff Fundamentals (BF). Velik je njezin utjecaj na umjetničkim i istraživačkim područjima pokreta i plesa te na samu terapiju pokretom i plesom (DMT). Irmgard Bartenieff je osnivačica Labanovog instituta u New Yorku (1978).
[Body Movement: Coping with the Environment [Hardcover]